UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Yleiset myyntiehdot

Viimeksi päivitetty: 26. helmikuuta 2024

1. Yrityksen tiedot

Näissä myyntiehdoissa (”myyntiehdot”) selitetään kaikkien Bose Finlandin, Bose Corporationin ja sen tytäryrityksien ja yhteistyökumppanien (”Bose”) tuotteiden tämän Bose.fi-verkkosivuston (”verkkosivusto”) kautta tehtyjä kaikkia ostoja, tilauksia, vastaanottoja tai toimituksia koskevat oikeutesi ja velvollisuutesi.

Rekisteröity osoitteemme on:
Bose Finland
affilial till Bose Finland
Teknobulevardi 3-5c
FI- 01530 Vantaa
Puh: 0800-05575
Faksi: +358 (0) 10 778 6909
sales_support_fi@bose.com
Y-tunnus: 2034449-2

2. Yleistä

Yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Bosen tuotteisiin, joita myydään loppukuluttajille Bosen verkkosivustolla www.bose.fi (”Verkkosivusto”). Muiden ehtojen, erityisesti vähittäismyymälöissä voimassa olevien ehtojen, soveltaminen on pois suljettua.

Kaupankäyntiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Yleisiä Myyntiehtoja.

Asiakkaan tulee lukea nämä ehdot huolellisesti ennen tilauksen tekemistä. Näiden ehtojen tarkoituksena on antaa asiakkaalle tärkeää tietoa muun muassa siitä, mikä Bose on, kuinka Bose toimittaa tuotteet asiakkaalle, kuinka asiakas ja Bose voivat muuttaa sopimusta tai päättää sen ja kuinka ongelmatilanteessa tulee toimia. Jos ehdoissa on asiakkaan mielestä virhe, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Boseen.

Poikkeavat yleiset ehdot ovat voimassa vain, jos osapuolet ovat sopineet niistä.

Bose pidättää oikeuden muuttaa Yleisiä Myyntiehtoja milloin tahansa siten, että uusia Yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan tällaisen muutoksen voimaantulon jälkeen tehtyihin tarjouksiin tai tilauksiin.

Voimassa oleviin Yleisiin Myyntiehtoihin voi tutustua milloin tahansa Verkkosivustolla.

Ellei toisin todisteta, Verkkosivuston rekisteröimät tiedot ovat todisteena kaikista Bosen ja sen asiakkaan välisistä, Verkkosivuston kautta tehtyihin kauppoihin liittyvistä liiketoimista.

Verkkosivusto on osoitteessa www.bose.fi.

3. Tilauksen tekeminen

3.1 Tuotteen valitseminen
Kaikki Bosen verkkokaupan kautta tehtävät tilaukset tehdään yksinomaan Verkkosivustolla.

Asiakas valitsee tuotteet painamalla ”Tilaa verkossa / Lisää ostoskoriin” -painiketta ja siirtyy eteenpäin painamalla ”Jatka ostoksia” -painiketta.

Asiakas voi milloin tahansa tarkastella valitsemiaan tuotteita ostoskorissa painamalla ”Katso tiedot / Ostoskorini” -painiketta ja tutustua Bosen tarjoamiin maksuvaihtoehtoihin sekä toimituskuluihin ja -aikoihin.

3.2 Tilauksen rekisteröinti
Valittuaan tuotteet asiakas tarkistaa tilauksensa tiedot ja hinnan ja korjaa mahdolliset virheet ennen tilauksen vahvistamista.

Asiakas antaa tilauksen asianmukaisen toimituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Tämän jälkeen asiakkaan tulee lukea nämä käyttöehdot sekä Bosen tietosuojalausunto huolellisesti ennen tilauksen tekemistä.

Lopuksi asiakasta pyydetään valitsemaan haluamansa maksutapa ja antamaan vastaavat tiedot.

3.3 Tilauksen lopullinen vahvistus
Tilaustapahtuman lopussa asiakas hyväksyy Yleiset Myyntiehdot valitsemalla tätä koskevan valintaruudun ja vahvistaa tilauksensa lopullisesti painamalla ”Jatka maksamaan” -painiketta. Tilauksen ja siihen liittyvän maksun vahvistettuaan asiakas saa Boselta sähköisen vahvistuksen tilauksesta.

Mikäli asiakas tekee tilaukseen muutoksia Bosen mahdollisten hinnanmuutosten jälkeen, tilaukseen sovelletaan uusia hintoja.

Ellei pakottavasta soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, Bose pidättää oikeuden hylätä tilaus. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalle lähetetään tilausvahvistuksen sijasta sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Peruuttamisoikeus

4.1 Peruuttamisoikeus ja -aika
Asiakkaalla on lainmukainen oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa kauppa neljäntoista (14) päivän kuluessa Verkkosivustolta tilatun tuotteen vastaanottamisesta.

Bosen tarjoaman tyytyväisyystakuun ansiosta asiakas voi kuitenkin peruuttaa kaupan kolmekymmentä (30) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilman, että asiakkaan tarvitsee perustella peruuttamista tai maksaa muita kuin näissä Yleisissä Myyntiehdoissa mainitut maksut tai kustannukset. Tämä ehto ei rajoita Bosen oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Jos tilaus sisältää useita erikseen toimitettavia tuotteita, peruuttamisaika tilauksen kaikille tuotteille alkaa siitä päivästä, jolloin viimeinen tuote on vastaanotettu.

4.2 Peruuttamisoikeuden käyttöä koskevat ehdot
Voidakseen käyttää peruuttamisoikeuttaan asiakkaan on ilmoitettava Boselle aikomuksestaan peruuttaa kauppa ennen sovellettavan peruuttamisajan päättymistä. Ilmoituksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

• lähettämällä yksiselitteisen ilmoituksen aikomuksestaan perua kauppa postitse, faksilla tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: Bose Finland, Teknobulevardi 3-5c, FI- 01530 Vantaa, faksi: +358 10 778 6909, sähköposti: sales_support_fi@bose.com.

• lähettämällä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun peruuttamislomakkeen (ladattavissa seuraavasta linkistä) seuraavaan osoitteeseen: Bose Finland, Teknobulevardi 3-5c, FI- 01530 Vantaa, sähköposti: sales_support_fi@bose.com.

Bosen asiakaspalvelusta saa lisätietoa peruuttamiseen liittyvistä ehdoista. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon 0800-05575 (paikallispuhelumaksu) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales_support_fi@bose.com.

5. Palautus ja hyvitys

Asiakkaalla on lisäksi Boselle tehdystä peruuttamisilmoituksesta lukien neljätoista (14) päivää aikaa palauttaa tuotteet omalla kustannuksellaan ja vastuullaan postitse seuraavaan osoitteeseen: Bose Finland, Teknobulevardi 3-5c, FI- 01530 Vantaa. Lahjapakkauksia ei hyvitetä.

Lisäksi Bose tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden maksuttomaan tuotteiden noutoon asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta. Tällaisessa tapauksessa Bosen nimeämä kuljetusliike ottaa yhteyttä asiakkaaseen sopiakseen päivämäärän, jolloin tuotteet noudetaan asiakkaan määrittämästä osoitteesta kolmen (3) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on ensimmäisen kerran ollut yhteydessä kuljetusliikkeeseen kyseisessä asiassa.

Tuotteiden maksuttoman noudon valitseva asiakas sitoutuu olemaan tavoitettavissa kuljetusliikkeen ehdottamina päivinä, jotta tuotteiden palautus Boselle ei kohtuuttomasti viivästy. Bose pidättää oikeuden kieltäytyä sellaisesta noudosta, joka tapahtuu lakisääteisen neljäntoista (14) päivän peruuttamisajan jälkeen edellyttäen, että palautuksen tekemättä jättäminen peruuttamisaikana aiheutuu asiakkaasta johtuvasta syystä.

Hyvityksen saamiseksi tuotteet on joka tapauksessa palautettava sellaisessa kunnossa ja niin asianmukaisesti pakattuina kuin kohtuudella voidaan olettaa ottaen huomioon, että asiakkaalla on ainoastaan oikeus tarkastaa tuote siltä osin kuin hän olisi voinut tarkastaa tuotteen ostaessaan sen fyysisestä myymälästä. Palautettavien tuotteiden mukana on lähetettävä ostolasku tai ostolaskun kopio, jos kyseessä on osittainen palautus. Bose pidättää oikeuden alentaa hyvityksen määrää, jos sarjanumero puuttuu asiakkaasta johtuvasta syystä ja jos sarjanumeron puuttuminen ei johdu sellaisesta tuotteeseen tutustumisesta, joka on verrattavissa fyysisessä myymälässä tapahtuvaan tutustumiseen.

Pakettitarjousten palautukset: Kun asiakas ostaa paketin ja palauttaa vain osan sen sisällöstä, pakettialennus mitätöidään ja koko alennussumma vähennetään palautettavasta summasta. Jos esimerkiksi saat €50 alennusta, kun ostat lataustelakan yhdessä Bluetooth-kaiuttimen kanssa ja palautat vain toisen tuotteista, €50 alennus vähennetään palautettavasta summasta.

Ellei Bosella ole laillisia vastaväitteitä, Bose hyvittää asiakkaalle palautetuista tuotteista maksetun kokonaissumman, Bosen tarjoaman vakiotoimitustavan mukaiset toimituskulut mukaan luettuina. Hyvitys maksetaan samalla maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt, ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Bose on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen.

Bose ei hyvitä aiheutuneita lisäkuluja, jos asiakas on valinnut toimitustavan, joka on kalliimpi kuin tilaustapahtuman yhteydessä määritelty Bosen tarjoama vakiotoimitustapa.

6. Hinnat

Asiakkaalta laskutettavat hinnat ja niiden valuutta on mainittu Verkkosivustolla ja sovittu myyntisopimuksessa.

Ellei Bose tilauksen lopullisen vahvistuksen yhteydessä kirjallisesti nimenomaisesti muuta ilmoita, hintoihin sisältyy tavanomaiset verot ja pakkauskulut, toimituskuluja lukuun ottamatta. Bose pidättää oikeuden valita kuljetustapa.

Mikäli asiakas haluaa käyttää tiettyä kuljetustapaa tuotteiden toimittamiseen, kuljetuskuluista sovitaan erikseen ja niistä laskutetaan. Tuotteiden hinnoista ei anneta alennusta.

7. Tuotteiden saatavuus

Tuotevalikoima ja hinnat ovat varastosaatavuuden rajoissa voimassa niin kauan kuin ne ovat esillä Verkkosivustolla.

Virheitä tai muutoksia saattaa poikkeuksellisesti esiintyä. Mikäli tuote ei ole saatavilla tilauksen jälkeen, asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse (tai postitse, jos asiakas ei ole antanut sähköpostiosoitetta), että osa tuotteista ei ole saatavilla, tilaus toimitetaan osittain tai tilaus peruutetaan.

Mikäli tilaus peruutetaan osittain tai kokonaan tuotteen loppumisen vuoksi, toimittamattomia tuotteita vastaavia määriä ei veloiteta asiakkaan pankkitililtä. Mikäli määrä on jo veloitettu, asiakkaalle hyvitetään toimittamatta jääneistä tuotteista maksettu määrä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Mikäli Bose peruu tilauksen osittain tai kokonaan, asiakkaalla on oikeus vaatia kaupan purkua.

8. Toimitus

Verkkosivustolta ostettavat tuotteet toimitetaan ainoastaan Suomeen. Ne toimitetaan tilauksen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Asiakas on vastuussa annetun tiedon paikkansapitävyydestä tilausta tehdessään. Mikäli vastaanottajan yhteystiedoissa on virhe (erityisesti sukunimessä, etunimessä, kadunnimessä ja -numerossa, postinumerossa, kaupunginnimessä, puhelinnumerossa tai sähköpostiosoitteessa), Bose ei ole miltään osin vastuussa siitä, että tilausta ei pystytä toimittamaan.

Vakiotoimitukset toimittaa yksityinen kuljetusliike DPD. Kiinteät toimituskustannukset:

• Alle 45 €:n tilaukset: 9.95 € (sisältää verot)

• Yli 45 €:n tilaukset: ilmainen

DPD toimittaa tilaukset 5–7 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta.

9. Kuljetus – Vastaanottaminen – Varaukset

Asiakkaan vastuulla on tarkastaa tuotteiden tilauksenmukaisuus ja tuotepakkausten kunto toimituksen yhteydessä ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin kuljetusliikettä vastaan, mikäli tuotteen laatu on heikentynyt kuljetuksessa.

Mikäli tuotteen laatu on kuljetuksen vuoksi heikentynyt, asiakkaan on

1. tehtävä vahingosta merkintä kuljetusliikkeen antamaan kuormakirjaan

2. lähetettävä viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua toimituspäivästä kuljetusliikkeelle kirjattu saantitodistuskirje

3. lähetettävä samanaikaisesti Boselle kopio edellä mainitusta kirjeestä sekä kuormakirjasta seuraavaan osoitteeseen: Bose Finland, Teknobulevardi 3-5c, FI- 01530 Vantaa - sales_support_fi@bose.com

Mikään tässä lausuttu ei rajoita Bosen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvaa ja alla mainittua vastuuta tuotteista. Bose ei käsittele tästä menettelystä poikkeavalla tavalla tehtyjä reklamaatioita.

10. Tuotteiden tilauksenmukaisuus

Bose sitoutuu hyvittämään tai vaihtamaan tuotteet, jotka eivät ole tilauksen mukaisia. Asiakas ilmoittaa kaikista mahdollisista havaittavissa olevista poikkeamista ja palauttaa tuotteen (tuotteet) Boselle, joka vaihtaa tai hyvittää tuotteen (tuotteet) siten kuin asiakkaan kanssa on kyseisen tapauksen osalta sovittu. Mikäli palautetut tuotteet ovat puutteellisia, likaisia tai laajemmin vahingoittuneita, Bose ei ota niitä vastaan. Palautusta, vaihtoa tai hyvitystä ei saa missään tilanteessa pyytää eikä tehdä myymälöissä.

11. Maksuvaihtoehdot

Tuotteet maksetaan verkossa luottokortilla (Visa, Mastercard, American Express), Klarna tai Paypal. Asiakas valitsee ensin haluamansa maksutavan.

Luottokortilla maksamista varten asiakas valitsee korttityypin. Tämän jälkeen asiakas syöttää luottokorttinsa numeron, kortin viimeisen voimassaolopäivän ja kolme viimeistä numeroa kortin takana.

Mikä tahansa maksuhäiriö antaa Boselle oikeuden keskeyttää toimitukset.

Tilaus toimitetaan heti, kun kirjanpito-osastomme on vastaanottanut asiakkaan maksun. Toimitus tapahtuu Yleisten Myyntiehtojen kohdassa 8 mainittujen yleisten toimitusaikojen mukaisesti.

Klarnan ansiosta voit ostaa tuotteen nyt ja maksaa myöhemmin. Jaa maksu osiin kätevillä ja huolettomilla maksuvaihtoehdoilla. Klarna on helppo ja turvallinen käyttää, eikä se peri korkoja. Voit käyttää haluamaasi luotto- tai debit-korttia, ja saat muistutuksen seuraavasta maksuerästä.

12. Kuponkikoodit

Kuponkikoodeja voi käyttää vain verkkokaupassa tehtäviin tilauksiin.

 • Kuponkikoodeja voi käyttää vähintään 115€ arvoisiin tilauksiin.
 • Bose pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä tilauksia, joissa se katsoo, että kuponkikoodia ei voi käyttää tehtävään tilaukseen.
 • Kuponkikoodeja voi käyttää vain tiettyihin tuotteisiin niin kauan kuin tavaraa riittää.
 • Voit käyttää vain yhden kuponkikoodin tilausta kohti.
 • Kuponkikoodeja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
 • Jos tuote palautetaan, hyvitämme alkuperäisen tilauksen alennetun hinnan lukuun ottamatta tilauksesta veloitettuja toimitus-, lahjapaketointi- ja lahjakorttikuluja.
 • Jos vain osa tilauksesta palautetaan, tilaukseen käytetyn tarjouksen summa jaetaan suhteellisesti tilattujen tuotteiden kesken. Tämän arvon ylittävä summa, lukuun ottamatta alkuperäisestä tilauksesta veloitettuja toimitus-, lahjapaketointi- ja lahjakorttikuluja, palautetaan asiakkaalle.

13. Henkilötietojen luovuttaminen

Verkkosivustolla tehdyt luottokorttimaksut käsittelee suojattuja maksupalveluja tarjoava Adyen. Maksutapahtuman vahvistamiseksi asiakkaan on hyväksyttävä, että hänen nimensä ja osoitteensa sekä rahoja koskevia ja muita tarvittavia tietoja jaetaan suojattuja maksupalveluja tarjoavalle Adyenille.

Joidenkin henkilötietojen kerääminen tähän tarkoitukseen on pakollista. Ilman näitä tietoja maksutapahtuma voi viivästyä tai epäonnistua, jolloin tilauksesi perutaan.

Tiedot jaetaan Adyenin maksujen käsittelystä vastaaville  valtuutetuille osastoille, kauppiaalle sekä sellaisille välttämättömille kolmansille osapuolille, jotka takaava maksuprosessin ja tarjottavien palveluiden sujuvan toiminnan.

14. Omistusoikeuden pidätys – Vaaranvastuun siirtyminen

Bose pidättää omistusoikeuden jokaiseen toimitettavaan tuotteeseen, kunnes tuotteesta maksettava määrä on maksettu kokonaan ja Bose on vastaanottanut maksun. Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet luovutetaan.

Mikäli maksua ei suoriteta, Bose pidättää oikeuden vaatia kyseisen tuotteen omistusoikeutta.

15. Asiakkaan oikeudet

15.1 Sopimuksenmukaisuutta koskeva lakisääteinen vastuu ja takuu piilevien virheiden varalta

Bose (Bose Finland, Teknobulevardi 3-5c, FI- 01530 Vantaa) takaa, että tuotteet ovat tilauksen mukaisia ja virheettömiä. Kaikki asiakkaan esittämät vaatimukset, jotka liittyvät sopimuksenmukaisuutta koskevaan lakisääteiseen vastuuseen tai piileviä virheitä koskevaan takuuseen, on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus reklamoida sopimuksenvastaisesta tuotteesta kahden (2) vuoden kuluessa tuotteen toimittamisesta.

Asiakas voi ensisijaisesti valita tuotteen korjaamisen ja uuden tuotteen väliltä Suomen kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisesti.

Asiakkaan ei tarvitse todistaa tuotteen sopimuksenvastaisuutta kuuden (6) kuukauden kuluessa tuotteen toimittamisesta.

Sopimuksenmukaisuutta koskevaa lakisääteistä vastuuta sovelletaan mahdollisesti myönnettävästä kaupallisesta takuusta riippumatta.

15.2 Kaupallinen takuu

Edellä mainittuja lakisääteisiä takuita rajoittamatta asiakas saa hyväkseen myös Bosen kaupallisen takuun, jota sovelletaan tuotteen mukana lähetetyssä takuukortissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Takuukortti ei kata tuotteen asiattomasta käsittelystä johtuvia vahinkoja eikä yleensäkään tuotteiden sopimattomasta, asiattomasta tai kohtuuttomasta käytöstä johtuvia vahinkoja. Takuukortin tarjoaman takuun ulkopuolelle jäävät myös muun kuin Bosen valtuuttaman henkilön suorittamista kunnossapito- tai purkutoimenpiteistä johtuvat vahingot, tuotteen muutostoimenpiteistä johtuvat vahingot, palautustilanteessa puutteellisesta pakkaamisesta johtuvat vahingot ja onnettomuuden aiheuttamat vahingot.

Tämä takuu mitätöityy automaattisesti, jos tuotteen sarjanumeron sisältävä merkki on poistettu tai pyyhitty. Voidakseen käyttää tuotteiden kaupallista takuuta asiakkaan on säilytettävä tuotteen ostolasku.

Täydelliset tiedot asiakkaille myönnettävästä kaupallisesta takuusta ovat luettavissa Bosen tuotetakuuselosteesta .

16. Bosen vastuu

16.1. Sovellettavan lain mukainen tuote
Tarjotut tuotteet ovat voimassa olevan Saksan lainsäädännön ja Suomessa sovellettavien määräysten mukaisia.

16.2. Bosen vastuun laajuus
Bosen vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan pakottavaa kuluttajansuojalainsäädäntöä. Ellei pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä muuta johdu, Bosen vastuu on lähtökohtaisesti poissuljettu. Tämä ei kuitenkaan päde seuraavissa tapauksissa:

a. Tuotteen virheestä ja/tai toimituksen viivästymisestä aiheutuva välitön vahinko. Välilliset vahingot korvataan ainoastaan, jos vahinko johtuu Bosen huolimattomuudesta;

b. Bosen myöntämän takuun rikkomisesta johtuva tappio tai vahinko;

c. Bosen, Bosen laillisen edustajan tai Bosen puolesta toimivan edustajan aiheuttama, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen perustuva tappio tai vahinko;

d. Bosen, Bosen laillisen edustajan tai Bosen puolesta toimivan edustajan aiheuttama, tahalliseen tai huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen perustuvasta henkeen tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta johtuva tappio tai vahinko;

e. Muuhun pakottavaan lakisääteiseen vastuuseen perustuvat vaatimukset.

Tämä määräys ei vaikuta todistustaakan lainmukaiseen jakautumiseen.

Verkkosivustolla olevat tuotekuvat ovat ensisijaisesti havainnollistavia. Vaikka Bose on pyrkinyt parhaansa mukaan esittämään värit tarkasti, Bose ei voi taata, että kuvassa näkyvät laitteen värit vastaavat täsmällisesti varsinaisten tuotteiden värejä. Asiakkaan tuote voi hieman poiketa kuvissa esitetyistä tuotteista. Tuotteen pakkaus voi poiketa Verkkosivustolla esillä olevista kuvista. Asiakasta kehotetaan lukemaan jokaisen tuotteen kuvaus saadakseen tietoa tuotteen tarkoista ominaisuuksista. Epäselvissä tilanteissa tai lisätietoa tarvitessaan asiakas voi soittaa asiakaspalvelunumeroon 0800-05575 (paikallispuhelumaksu).

Bose on vastuussa ainoastaan Bosen ylläpitämien verkkosivujen sisällöstä.

Bose ei ole vastuussa liiketappioista. Bose toimittaa tuotteita ainoastaan koti- ja yksityiskäyttöön. Jos asiakas käyttää tuotteita kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai jälleenmyyntitarkoituksiin, Bose ei vastaa asiakkaan menetetyistä voitoista, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä.
Bosen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, erityisesti laitteiston yhteensopimattomuudesta, johtuva tuotteiden käytön estyminen kokonaan tai osittain ei anna aihetta korvaukseen tai hyvitykseen eikä aseta Bosea vastuuseen.

16.3. Ylivoimainen este
Bose ei ole vastuussa sopimuksen laiminlyönnistä, jos se johtuu Bosen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta tapahtumasta, häiriöstä, erityisesti kuljetus- ja/tai tietoliikennepalveluiden täysimittaisesta tai osittaisesta lakosta, tulipalosta tai tulvasta.

17. Immateriaalioikeudet

Kaikki Verkkosivustolla (www.bose.fi) olevat tekstit, kommentit, teokset, kuvitukset tai kuvat ovat tekijänoikeus- ja immateriaalioikeussuojan alaisia koko maailmassa.

Asiakas ei saa tehdä muutoksia tulostamistaan tai lataamistaan aineistoista tehtyihin paperisiin tai digitaalisiin kopioihin. Asiakas ei saa myöskään käyttää kuvituksia, kuvia, video- tai audio-osioita tai grafiikoita erillään niihin liittyvistä teksteistä. Bosen asema (ja mahdollisesti mainittujen avustajien asema) Verkkosivustolla olevan sisällön tekijänä on aina mainittava.

Asiakas ei saa käyttää mitään osia Verkkosivustolla olevasta sisällöstä kaupallisiin tarkoituksiin ilman Bosen tai Bosen lisenssinantajien siihen antamaa lupaa. Jos asiakas tulostaa, kopioi tai lataa osia Verkkosivustosta näiden käyttöehtojen vastaisesti, asiakkaan oikeus käyttää Verkkosivustoa päättyy välittömästi ja asiakkaan on Bosen valinnan mukaan palautettava tai tuhottava kaikki aineistosta tekemänsä kopiot.

18. Henkilötiedot

Bose noudattaa kaikkia Suomessa sovellettavia henkilötietolakeja. Täydelliset tiedot asiakkaan henkilötietojen käsittelystä on esitetty Bosen tietosuojaperiaatteissa.

www.bose.fi-verkkosivusto on suunniteltu erityisesti huomioimaan asiakkaiden tarpeet. Sivustolla käytetään evästeitä varsinkin tämän varmistamiseksi. Lisätietoa evästeistä on Bosen evästeperiaatteissa.

19. Sopimusten arkistointi

Bose sitoutuu säilyttämään kaikki yli 120 euron tilauksiin liittyvät ostosopimukset kymmenen (10) vuoden ajan. Asiakas voi pyytää sopimuksen nähtäväksi soittamalla seuraavaan puhelinnumeroon: 0800-05575 (paikallispuhelumaksu).

20. Linkit ulkopuolisiin verkkosivustoihin

www.bose.fi-verkkosivusto voi sisältää hyperlinkkejä, jotka ohjaavat asiakkaan ulkopuolisille verkkosivustoille. Bose ei anna mitään sitoumuksia mihinkään sellaiseen verkkosivustoon liittyen, johon asiakas voi päästä Verkkosivuston (www.bose.fi) kautta, eikä se ole missään tapauksessa vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä, toiminnasta, niillä tarjottavista palveluista tai pääsystä tällaisille verkkosivustoille.

Bose voi antaa muille yrityksille luvan julkaista mainoksia sen verkkosivustoilla. Nämä yritykset voivat asentaa käyttäjien tietokoneille evästeitä tai jäljitteitä (simple pixel gif) arvioidakseen mainosten tehokkuutta. Kaikki tällä tavoin kerätyt tiedot ovat nimettömiä. Asiakas voi kieltää evästeiden tai jäljitteiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Tämä voi muuttaa verkkosivustojen interaktiivisia toimintoja.

21. Suojattu verkkosivusto

Verkkosivusto (www.bose.fi) on suojattu verkkosivusto, joka käyttää SSL-salausta.

22. Asiakaspalvelu

Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon

0800-05575 (paikallispuhelumaksu).

23. Sovellettava laki – Toimivaltainen tuomioistuin

Näihin Yleisiin Myyntiehtoihin ja kaikkiin niissä kuvattuihin ja/tai asiakkaille tapahtuvaan Bosen tuotteiden myyntiin liittyviin liiketoimiin ja niiden tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovelletaan Suomen lakia kansainvälistä tavaran kauppaa koskevia sopimuksia (CISG) lukuun ottamatta.

Näistä Yleisistä Myyntiehdoista Näistä aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin sinun ja Bosen välillä. Sinulla on kuluttajana kuitenkin aina oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi) tai käyttää EU komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisua (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

Sinulla voi olla muita lain myöntämiä ja verkkosivuston käyttöön liittyviä oikeuksia, joihin nämä myyntiehdot eivät vaikuta.

24. Asiakasarviot

Bose pidättää oikeuden tarkistaa ja poistaa Verkkosivuston (www.bose.fi) asiakasarvio-osassa kirjoitettuja julkaisuja. Bose pidättää oikeuden poistaa tai jättää julkaisematta sellaista sisältöä, jonka se katsoo yksinomaisen harkintansa mukaan olevan epäasiallista tai loukkaavaa. Tällaiseksi voidaan katsoa muun muassa

 • kaikenlainen mainostaminen, mukaan luettuna kilpailevan yrityksen mainostaminen, tuotteiden myynti, houkuttelu, itsensä mainostaminen ja roskapostit
 • virheellinen, paikkansapitämätön tai harhaanjohtava tieto
 • ihmisiä tai yrityksiä (Bose mukaan luettuna) tai Bosen työntekijöitä, toimittajia, jakelijoita tai läheisyhteisöjä loukkaava sisältö
 • epäasiallinen tai harhaanjohtava sisältö tai mikä tahansa sisältö, joka antaa Bosesta väärän kuvan
 • muiden henkilöiden oikeuksia uhkaavat, häiritsevät tai loukkaavat sisällöt, mukaan luettuna sisältö, joka paljastaa muihin käyttäjiin liittyviä yksityisluontoisia tietoja
 • sisällöt, jotka sisältävät muiden osapuolten immateriaalioikeuksia mahdollisesti loukkaavia haitallisia ohjelmia, ohjelmistoja tai tiedostoja, loukkaavat kommentit tai sisällöt, jotka voisivat vahingoittaa muiden käyttäjien näyttöjärjestelmää.

25. Yleistä

Mikäli Bose ei käytä tämän sopimuksen mukaista oikeutta, oikeuden käyttämättä jättäminen ei estä Bosea käyttämästä muita oikeuksia tai samantyyppistä oikeutta myöhempänä ajankohtana.

Mikäli jonkin näiden Yleisten Myyntiehtojen määräyksen katsotaan olevan laiton, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys poistetaan ja näiden Yleisten Myyntiehtojen jäljelle jäävien määräysten voimassaolo ja täytäntöönpanokelpoisuus pysyvät voimassa.

Bose voi siirtää tämän sopimuksen toiselle osapuolelle. Bose voi siirtää näiden Yleisten Myyntiehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet toiselle organisaatiolle. Tällaisessa tapauksessa Bose ilmoittaa asiasta aina kirjallisesti (sähköposti mukaan luettuna) ja varmistaa, ettei siirrolla ole vaikutusta asiakkaiden tämän sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

Kenelläkään muulla ei ole tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia (paitsi henkilöllä, jolle asiakas mahdollisesti siirtää takuunsa; Bose voi vaatia henkilöä, jolle takuu on siirretty, esittämään kohtuullista näyttöä siitä, että kyseinen henkilö on tavaran tai omaisuuden uusi omistaja). Tämä sopimus on tehty asiakkaan ja Bosen välillä. Kellään toisella henkilöllä ei ole oikeutta vedota mihinkään sopimuksen ehtoihin.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2016