Maksuton toimitus, kun tilaat tänään.
 

Bosen kestävän kehityksen strategia

Kestävä kehitys heijastaa Bosen ydinarvoja ja tukee pyrkimystämme erinomaisuuteen sekä yhteistä sitoutumistamme rehelliseen ja tinkimättömään liiketoimintaan sekä muiden kunnioittamiseen. Pyrimme tuomaan kestävän kehityksen osaksi jokapäiväistä työtämme koko yrityksemme tasolla siten, että se näkyy ajattelutavassamme ja liiketoiminnassamme.

Näkemyksemme

Bosen kestävän kehityksen ohjelma kattaa liiketoimintamme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän vastuun. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön kestävän kehityksen johtavat käytännöt ja integroida kestävä kehitys osaksi kaikkea toimintaamme. Tätä tarkoitusta varten olemme luoneet maailmanlaajuisen, usean vuoden pituisen kestävän kehityksen strategian, joka luo lisäarvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Kestävä ajattelutapa johtaa uusiin tuoteinnovaatioihin ja luo näin lisäarvoa asiakkaillemme. Se myös auttaa työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan. Yhteisöohjelmiemme kautta pyrimme hyödyttämään koko yhteisöä omalla panoksellamme.

Pyrimme vahvistamaan ohjelmaa entisestään tulevien vuosien aikana. Kestävän kehityksen hallintorakenne on tässä tärkeässä roolissa. Se kattaa eri toiminnot maailmanlaajuisesti ja tuo strategiaamme ja tavoitteitamme käytännön tasolle johdonmukaisella ja sanomaa vahvistavalla viestinnällä.

Työntekijät

Työntekijämme ovat liiketoimintamme ydin. Heidän innovaationsa, luovuutensa ja asiantuntemuksensa ovat Bosen menestyksen perusta. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme mahdollisuuden rikkaaseen ja merkitykselliseen elämään ja luomme viihtyisän työympäristön, joka houkuttelee parhaita osaajia ja takaa näin Bosen menestyksen jatkossakin.

Wellbeing@Bose, Recognize & Celebrate, Health & Safety ja muut vastaavat ohjelmat lisäävät työntekijöidemme hyvinvointia ja tekevät työskentelystä antoisampaa. Työntekijöidemme ammatillista kehitystä tuetaan monilla merkittävillä koulutusohjelmilla, kuten Bose Lean Enterprise -koulutuksella sekä Global People Management Initiative -hankkeella, johon pyrimme saamaan mukaan kaikki esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt.

Yhteisöt

Jokainen aidosti kestävän kehityksen mukainen yritys on kiitollisuudenvelassa yhteisölle, jossa se toimii ja jossa sen työntekijät perheineen asuvat. Bose maksaa tätä kiitollisuudenvelkaansa monin eri tavoin, esimerkiksi vapaaehtoistyöllä, hyväntekeväisyydellä ja lahjoituksilla. Toimintamme jatkaa pitkää perinnettä: pyrimme vastaamaan paikallisyhteisöjen tarpeisiin innovatiivisin tavoin ja edistämään tutkimusta ja koulutuksen kautta tapahtuvaa kehitystä. Etenkin koulutusohjelmien tukeminen antaa työntekijöillemme mahdollisuuden laajentaa omaa elämänpiiriään ja työkokemustaan jakamalla osaamistaan uransa alussa oleville insinööreille mentorointiprosessin kautta. Samalla kehittyy uusi sukupolvi osaajia, jotka varmistavat Bosen menestyksen tulevaisuudessa.

Ympäristöhankkeet

Bose tiedostaa, että sen toiminnalla ja tuotteilla on ympäristövaikutuksia, ja kannamme vastuumme näiden vaikutusten lieventämisestä. Toimintamme konkreettisimpia ympäristötekijöitä ovat energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt, joita olemme sitoutuneet vähentämään. Yrityksemme noudattaa Lean-periaatteita, ja olemmekin jo käynnistäneet useita merkittäviä energiansäästöhankkeita. Tiedämme, että nämä toimet hyödyttävät yritystämme pitkällä aikavälillä ja vähentävät toimintamme ympäristövaikutuksia.

Lean-periaatteiden mukaisesti pyrimme myös vähentämään tuottamiemme jätteiden määrää ja kierrättämään jätemateriaalit. Tehokas jätteiden hallinta on hyväksi paitsi ympäristölle myös liiketoimintamme kannattavuudelle.

Tuotteet

Nykyään yhä useammat yritysasiakkaat ja kuluttajat odottavat käyttämiensä tuotteiden olevan kestävän kehityksen mukaisia. Haluamme vastata näihin odotuksiin kehittämällä tuotteistamme entistä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Esimerkiksi Bosen Energy Efficient -sarja kuluttaa 50 % vähemmän energiaa kuin muut vastaavat Bose-äänijärjestelmät, ja Bose Ride -järjestelmä lievittää todistetusti ammattikuljettajien väsymystä ja särkyjä. Pyrimme myös suunnittelemaan pakkauksistamme entistä pienempiä ja käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja.