UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Sitoutuminen turvallisuuteen

Suunniteltu turvalliseksi

Bose suhtautuu tuoteturvallisuuteen samalla tavalla kuin muihinkin teknologioihin ja tuotteisiin, eli pyrkimällä jatkuvasti kehitykseen ja innovaatioon.

Lähestymistapamme turvallisuuteen

Bose on ottanut käyttöön tuoteturvallisuuskehyksen, johon sisältyy tuotteidemme proaktiivinen valvonta turvallisuusvirheiden varalta. Bose suunnittelee ja soveltaa asianmukaisia toimia mahdollisten heikkouksien korjaamiseksi ennen kuin niitä voidaan käyttää hyväksi.

Turvallisuusasioiden sisäiset menettelymme ja käytäntömme ilmentävät proaktiivista lähestymistapaa turvallisuuteen. Pyrkimällä kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisiin uhkiin ja heikkouksiin voimme vähentää turvallisuusrikkomusten riskejä siten, että asiakkaillemme aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Toimimalla proaktiivisesti ja ottamalla käyttöön vankan tuoteturvallisuuskehyksen Bose osoittaa sitoutuneensa suojaamaan asiakkaiden tietoja ja varmistamaan tuotteidemme turvallisuuden.

Osaava tiimi

Bosella on asiantuntijatiimi, joka keskittyy yksinomaan tuoteturvallisuuteen. Tiimi muun muassa tunnistaa vaatimuksia, ohjaa lähdekoodianalyysiä ja arvioi toimitusketjun uhkia.

Heikkouksista raportoiminen

Bosen tuoteturvallisuustapausten vastaustiimi (Product Security Incident Response Team, PSIRT) on sitoutunut puuttumaan nopeasti heikkouksiin Bosen tuotteiden turvallisuudessa. Mikäli uskot löytäneesi tällaisen heikkouden, ota yhteyttä PSIRT-tiimiin. Bose pitää tietoa heikkouksista erittäin arkaluontoisena ja suosittelee, että kaikki turvallisuuden heikkouksia koskevat raportit, jotka lähetetään PSIRT-tiimille, suojataan PSIRT-tiimin PGP/GPG-koodilla.

PGP/GPG-koodi: