UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Bosesta työpaikkaa hakevien henkilöiden ehdot

Voimaantulopäivä: 9. toukokuuta 2023

Bose on yhtäläiset työllistymismahdollisuudet tarjoava työnantaja. Päteviä hakijoita harkitaan tehtäviin riippumatta heidän rodustaan, ihonväristään, uskonnostaan, sukupuolestaan, kansallisesta alkuperästään, iästään, syntyperästään, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään, geneettisistä tiedoistaan tai muista seikoista tai näkökohdista, jotka on määritetty lainvastaisiksi sovellettavassa liittovaltion tai osavaltion lainsäädännössä tai paikallisessa lainsäädännössä.

Vakuutan, että kaikki tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan totta, täydellisiä ja oikeita. Ymmärrän, että virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamatta jättäminen missä tahansa haku- tai rekrytointiprosessin vaiheessa voi johtaa työsuhteen epäämiseen. Ymmärrän niin ikään, että jos olen jo työsuhteessa, kun kyseinen virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamatta jättäminen havaitaan, työsuhteeni voidaan välittömästi päättää.

Ymmärrän, että tässä hakemuksessa annetut tiedot eivät välttämättä ole esteenä työllistymiselleni, vaan ne arvioidaan osana pätevyyteni kokonaisarviointia.

Jos saan tietooni Bosen luottamuksellisia tietoja hakuprosessin aikana, sitoudun olemaan paljastamatta niitä Yhtiön ulkopuoliselle taholle, ja ymmärrän, että minua saatetaan pyytää tekemään erillinen luottamuksellisuus- ja salassapitosopimus. Ymmärrän niin ikään, että en saa paljastaa Yhtiölle hakuprosessin aikana muille tai itselleni kuuluvia omistusoikeudellisia, patentoimattomia tietoja.

Ymmärrän, että hakemani työn työnkuvauksen sisältämät tiedot on tarkoitettu yleisluonteisiksi. Ne eivät muodosta kattavaa luetteloa kaikista vastuualueista, tehtävistä ja taidoista, joita kyseisessä tehtävässä työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan. Ymmärrän lisäksi, että jos minut palkataan tehtävään, paitsi jos kyseessä on at-will-ehdoin tehty työsopimus, työaikaani, työolosuhteitani, työtehtäviäni ja -odotuksiani sekä palkkaustani voidaan muuttaa Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan ja/tai sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Ymmärrän, että ehdollisen työtarjouksen tekemisen jälkeen Yhtiö voi kaikkien sovellettavien lainkäyttöalueiden lakien mukaisesti pyytää minua suostumaan ennen työsuhteen alkamista tehtävään taustaselvitykseen, johon voi sisältyä mahdollisen rikostaustan tarkastaminen. Ymmärrän, että minua pyydetään tarkistamaan ja allekirjoittamaan taustaselvityksessä vaadittavat ilmoituslomakkeet ja valtuutuslomakkeet. Ymmärrän, että tiettyjen tehtävien osalta minun on ehkä käytävä huumetestissä sovellettavan lain ja Bose Corporationin huumetestauskäytännön mukaisesti. Ymmärrän niin ikään, että näiden tutkimusten tulokset voivat estää minua työskentelemästä yhtiössä ja aiheuttaa mahdollisen ehdollisen työtarjouksen peruuttamisen.

Ymmärrän, että Bose osallistuu E-Verify-ohjelmaan Yhdysvalloissa sijaitsevien työpaikkojen osalta työskentelykelpoisuutta koskevan I-9-lomakkeen vaatimusten noudattamiseksi.

Ymmärrän, että tämä työhakemus ei ole työtarjous. Ymmärrän niin ikään, että tämän hakemuksen lähettäminen ei osoita, että Bosella on työpaikkoja avoinna, eikä se velvoita Bosea eikä sen tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä palkkaamaan minua.

Ymmärrän, että jos Yhtiö palkkaa minut Yhdysvalloissa työskentelevänä työntekijänä, minut palkataan at-will-ehdolla. Tämä tarkoittaa, että minä tai Yhtiö voimme irtisanoa työsuhteeni koska tahansa ja mistä tahansa syystä, jota ei ole laissa kielletty, perustellusti tai ilmoituksen kanssa tai ilman perustelua tai ilmoitusta. Ymmärrän, että Yhtiö voi koska tahansa yksipuolisesti muuttaa ja/tai lakkauttaa hyväksymänsä tai käyttöön ottamansa säännöt, määräykset, toimintatavat, käytännöt, menettelyt ja standardit. Ymmärrän, että minulta voidaan edellyttää salassapito- ja vaitiolosopimuksen allekirjoittamista Yhtiössä työskentelyn yhteydessä.

Ymmärrän, että lähettämällä hakemuksen Boselle hyväksyn edellä mainitut ehdot.