UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Bosen hakijaa koskeva tietosuojailmoitus

Voimaantulopäivä: 9. toukokuuta 2023

Esittely

Tämä työnhakijoiden tietosuojailmoitus (”Ilmoitus”) toimitetaan Bosesta työpaikkaa hakeville ja muille henkilöille, joiden henkilötietoja Bose käsittelee rekrytointitarkoituksessa (yhdessä ”Hakijat”). Tämän Ilmoituksen tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja voimme kerätä, käsitellä ja käyttää tässä tarkoituksessa.

Huomaathan, että tämä Ilmoitus ei koske tapaa, jolla Bose käsittelee tietoja, jotka sinusta on kerätty Bosen tuotteiden ja palveluiden ostajana tai käyttäjänä. Jos ja kun olet vuorovaikutuksessa Bosen kanssa Bosen tuotteiden ja palveluiden ostajana tai käyttäjänä, sovelletaan kyseisiä tuotteita ja palveluita koskevaa tietosuojakäytäntöä.

Tässä Ilmoituksessa käytetyillä käsitteillä ”Bose” ja ”me” viitataan Bose-yritysperheeseen, joka koostuu Bose Corporationista ja sen yhteisessä omistuksessa ja määräysvallassa olevista tytäryhtiöistä. Tietojesi rekisterinpitäjä on jokin näistä tahoista, kuten jäljempänä Bosen yhteystiedot -kohdassa on selostettu.

Bosen on käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja hakemuksesi arvioimiseksi. Lisäksi on lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sopimusvelvotteita, joita meidän on noudatettava työhakemuksesi käsittelyn ja mahdollisen työhönottoprosessin yhteydessä. Jos emme voi suorittaa tässä Ilmoituksessa selostettuja käsittelytoimia, emme ehkä voi arvioida kelpoisuuttasi tai palkata sinua.

Tämä Ilmoitus ei takaa, että sinut palkataan työhön, ja jos sinut palkataan, tämä asiakirja ei luo työsopimusta.


Tietotyypit, jotka käsittelemme

Bose voi kerätä, käsitellä ja käyttää seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Yksilöintitiedot. Tämä käsittää henkilön yhteystiedot, kuten koko nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteet.
 • Uraa koskevat tiedot. Bose voi käsitellä rekrytointi- tai sitouttamistietoja, kuten hakemuslomakkeita ja ansioluettelon tai saatekirjeen sisältämiä tietoja ja tietoja, jotka on muulla tavoin toimitettu haku- tai rekrytointiprosessin aikana; kelpoisuustestien tuloksia; suosituksia; aiempiin tai nykyisiin työnimikkeisiisi, työhistoriaasi, työpäiviisi ja työskentelypaikkakuntiisi liittyviä tietoja; taitojasi, pätevyyttäsi ja kokemustasi koskevia tietoja; tietoja julkaisuistasi ja puhe- ja keskustelutilaisuuksissa esiintymisistäsi, jos olet luovuttanut ne, sekä ammatillisia jäsenyyksiäsi koskevia tietoja.
 • Koulutusta koskevat tiedot. Bosella voi olla tietoja siitä, missä akateemisissa oppilaitoksissa olet opiskellut, sekä tietoja tutkinnoistasi, todistuksistasi, suorittamistasi koulutuksista, julkaisuistasi ja opintosuoritusotteestasi, jos olet itse antanut kyseiset tiedot.
 • Bosella voi myös olla muita meille antamiasi tietoja, jotka ovat merkityksellisiä mahdollisen työsuhteen kannalta, mukaan lukien tiedot, jotka on kerätty sinusta haastatteluissa.
 • Muut oikeudellisesti suojatut tiedot. Bose voi kerätä vapaaehtoisesti ja vain sovellettavan lain mukaisesti tai siinä määrin kuin sovellettava laki sitä edellyttää, tietoja, jotka liittyvät rotuun, sukupuoleen, asepalvelukseen, kansallisuuteen, vammaisuuteen, etniseen alkuperään ja muihin lailla suojattuihin tietoihin.

Miten keräämme tietojasi

Useimmissa tapauksissa Bose kerää henkilökohtaisia tietoja suoraan sinulta. Tietojen kerääminen tapahtuu esimerkiksi hakemusten ja haastattelujen avulla. Bose saattaa toisinaan saada henkilötietojasi myös kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien

 • ulkopuoliset rekrytoijat ja muut suosittelijat
 • kolmannen osapuolen testien toimittajat
 • henkilöstövuokrausyritykset
 • nimeämäsi suosittelijat
 • julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten LinkedIn-profiilisi, ammatillinen profiilisi nykyisen työnantajasi verkkosivustolla, puhujaesittelyt ammatillisten konferenssien verkkosivustoilla, joissa olet ollut puhujana, julkaisemasi artikkelit, sekä lehdistötiedotteet ja muut yrityksen ilmoitukset.

Miten käytämme tietojasi

Osana rekrytointiprosessia keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja erilaisiin toimintoihin, joihin kuuluvat soveltuvin osin seuraavat toiminnot.

 • Työhakemuksesi arviointi ja siihen vastaaminen, mukaan lukien koulutustasi ja työhistoriaasi koskeviin tietoihin tutustuminen, haastattelujen toteuttaminen ja suositusten tarkistaminen. Henkilökohtaisten tietojesi avulla sinua voidaan myös tiedottaa muista yrityksessämme avoinna olevista työpaikoista, jotka voivat kiinnostaa sinua.
 • Hakemukseesi ja rekrytointiprosessiin liittyvä viestintä sinun, Bosen työntekijöiden ja kolmansien osapuolten kanssa.
 • Sääntelyviranomaisten tai muiden viranomaisten pyyntöihin ja oikeudellisiin vaatimuksiin vastaaminen ja niiden noudattaminen, mutta vain silloin, kun katsomme vilpittömässä mielessä, että meidän on käytettävä tietojasi näihin tarkoituksiin.
 • Rekrytointiprosessin analysointi ja parantaminen esimerkiksi kustannusten tai budjetoinnin analyysin ja rekrytointitulosten osalta.

Joidenkin lainkäyttöalueiden lainsäädännössä edellytetään, että yhtiöt ilmoittavat käyttäjille oikeusperustat, joiden perusteella heidän tietojaan käsitellään. Tietojesi käsittely tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla perustuu seuraaviin oikeusperustoihin.

 • Tietojesi käyttö on välttämätöntä työsopimuksen tai muun sopimuksen tekemiseksi kanssasi.
 • Käytämme tietojasi noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä velvoitteita erityisesti seuraavilla lainsäädäntöaloilla: työ- ja työllisyyslainsäädäntö, sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelua koskeva lainsäädäntö, tietosuojalainsäädäntö, verolainsäädäntö ja yritysten vaatimustenmukaisuutta koskeva lainsäädäntö.
 • Tietojesi käyttö on tarpeen oikeutetun etumme tai muiden henkilöiden oikeutettujen etujen edistämistä varten. Esimerkiksi jotta voimme toteuttaa palvelujemme tietoturvan, ylläpitää liiketoimintaamme ja palvelujamme ja puolustaa laillisia oikeuksiamme.
 • Olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten.

Kenelle tietojasi luovutetaan

Bose voi luovuttaa tietoja seuraavan tyyppisille tahoille tai seuraavissa olosuhteissa (soveltuvin osin):

Yrityksen sisällä. Bose-yritysperheessä työskentelevät henkilöt, jotta he voivat toteuttaa tässä Ilmoituksessa selostettuja tehtäviä, mukaan lukien henkilöstöhallinto sekä Bosen muu henkilöstö, kuten lakiosaston ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavan osaston henkilöstö.

Kolmannet osapuolet.

 • Palveluntarjoajat: rekrytointipalvelujen ja muiden henkilöstöpalvelujen tarjoajat.
 • Lainsäädännön noudattaminen: kun laki, asetus tai tuomioistuimen määräys niin vaatii tai poliisin tai muun lainvalvontaviranomaisen esittämän avunpyynnön perusteella.
 • Oikeudenkäyntitarkoitukset: oikeudellisen neuvonnan pyytämiseksi ulkopuolisilta asianajajiltamme tai kolmannen osapuolen kanssa käytävän oikeudenkäynnin yhteydessä.
 • Liiketoimintatapahtumat: liiketoimintamme tai joidenkin tai kaikkien omaisuuseriemme myynnin, oston tai fuusion yhteydessä tai sitä valmisteltaessa suoritettavan due diligence -tarkastuksen yhteydessä.

Tiedonsiirrot

Bosen toiminta on maailmanlaajuista. Voimme siirtää tietojasi Bose-yritysperheen muille yhtiöille tai muille kolmansille osapuolille, kuten luotetuille palveluntarjoajillemme ja kumppaneillemme, jotka sijaitsevat kaikkialla maailmassa (mukaan lukien Yhdysvalloissa), tietojen säilyttämistä ja/tai käsittelemistä varten tai voimme säilyttää ja/tai käsitellä tietojasi yhdessä näiden toimijoiden kanssa tässä Ilmoituksessa kuvattuja tarkoituksia varten. Aina kun siirrämme tietojasi tai säilytämme tai käsittelemme niitä, suojaamme tietojasi kohtuullisin toimin tietoturvakäytäntöjemme ja -menettelyjemme sekä sovellettavien lakien mukaisesti. Näihin toimiin voi sisältyä vakiosopimuslausekkeiden käyttöönotto, jolla ohjataan tietojesi siirtämistä, tai muita sovellettavan lainsäädännön tuntemia keinoja.


Tietojen säilyttäminen

Bose säilyttää hakijoiden tietoja eri pituisia aikoja riippuen tässä Ilmoituksessa kuvatuista tietojen keräys- ja käyttötarkoituksista. Poistamme tiedot tai teemme ne tunnistamattomiksi, kun niitä ei enää tarvita kyseisiin tarkoituksiin.


Tietojesi turvallisuus

Sitoudumme suojaamaan tietojasi. Käytämme useita teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan tietoja luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai tuhoamiselta. Mitkään turvatoimet eivät kuitenkaan ole täydellisiä tai voittamattomia. Siksi emme voi taata tietojesi turvallisuutta. Valvomme Palvelujamme säännöllisesti mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta. Jos sinulla on Palvelujen turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa Bosen yhteystiedot annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta voimme käsitellä ja ratkaista mahdolliset ongelmat ajoissa ja tehokkaasti.


Käyttäjän oikeudet

Voit käyttää tietyillä lainkäyttöalueilla laillisia oikeuksia, jotka koskevat tietojesi keräämistä, käyttöä ja jakamista. Lailliset oikeutesi vaihtelevat lainkäyttöalueesi lakien mukaan, ja ne voivat käsittää seuraavat oikeudet:

 • Tietoihisi pääsy tai niiden kopioiminen
 • Tiettyjen tietojen poistaminen
 • Tietojen korjaaminen
 • Tiettyjen tietojen käsittelyn rajoittaminen
 • Jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käyttöön tiettyjä käyttötarkoituksia varten, voit myös koska tahansa peruuttaa kyseisen suostumuksen
 • Tietyissä tapauksissa sinulla voi sovellettavan lain mukaan olla myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityisistä tilanteeseesi liittyvistä syistä.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa Bosen yhteystiedot annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että käsittelemme pyyntösi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos sinulla on tietojenkäsittelyymme liittyviä epäilyksiä tai valituksenaiheita, pyydämme, että pyrit ratkaisemaan ne ensin meidän kanssamme. Soveltuvissa tilanteissa voit tehdä valituksen asuinmaasi tietosuojaviranomaiselle tai vaatia oikeuksiasi paikallisissa tuomioistuimissa, mikäli uskot, että oikeuksiasi on loukattu.


Bosen yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, sinulla on tähän Ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai olet siitä eri mieltä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacyandsecurity@bose.com.

Tietosuojavastaava

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen tai lähettämällä postia seuraavaan osoitteeseen: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjä on se Bosen tytäryhtiö tai sidosyritys, joka on ensisijaisesti vastuussa tämän Ilmoituksen soveltamisalaan kuuluvasta tietojen keräämisestä ja käytöstä. Bose Corporation on tietojesi rekisterinpitäjä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee osoitteessa The Mountain Road, Framingham, MA 01701.


Tähän Ilmoitukseen tehdyt muutokset

Saatamme ajoittain muuttaa tai päivittää tätä Ilmoitusta vastaamaan lainsäädännön tai tietojen keräämistä ja käyttöä koskevien käytäntöjen muutoksia tai tekniikan kehittymistä. Voit tarkistaa asiakirjan alkuun merkitystä voimaantulopäivästä, onko Ilmoitus muuttunut edellisen tarkistuskerran jälkeen. Tarvittaessa ilmoitamme sinulle näistä muutoksista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.