UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Bose-käyttöehdot

Viimeksi muokattu: 25. toukokuuta 2022

HUOMAA: YHDYSVALLOISSA ASUVIEN OSALTA NÄIHIN EHTOIHIN SOVELLETAAN PAKOLLISTA VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMISTA, JOTKA ON KUVATTU KOHDASSA 12. TÄLLÖIN VAATEET ON LÄHETETTÄVÄ SITOVAAN YKSILÖLLISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN, ELLET KIELTÄYDY PAKOLLISESTA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMISESTA KÄYTTÖEHTOJEN KOHDASSA 12.8 KUVATULLA TAVALLA.

Nämä käyttöehdot (”ehdot”) ovat juridisesti sitova sopimus käyttäjän ja Bose Corporationin, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Yhdysvallat, sekä sen sidosyksiköiden (yhdessä ”Bose” tai ”me”) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Bosen verkkosivustoihin, ohjelmistoihin, laitteisiin ja niihin liittyviin laiteohjelmistoihin, sovelluksiin, tuotteisiin ja kaikkiin muihin palveluihin, ominaisuuksiin ja sisältöihin, joita Bose tarjoaa tai asettaa saataville (yhdessä ”palvelut”). Käyttämällä palveluita tai olemalla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ilmoitat lukeneesi ja ymmärtäneesi nämä ehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun on lopetettava palveluiden käyttö. Saatamme muuttaa näitä ehtoja oman harkintamme mukaisesti milloin tahansa. Velvollisuutesi on tarkastaa nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen päivityksen jälkeen ilmaiset antavasi sitovan hyväksyntäsi tällaisille muutoksille, paitsi jos sovellettava laki edellyttää lisäilmoitusta tällaisista päivityksistä, jolloin noudatamme lisäilmoituksen antamista koskevia vaatimuksia.

Tiettyihin palveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja tai erillisiä ehtoja. Jos näiden ehtojen ja tällaisten muiden ehtojen välillä on ristiriita, kyseiset muut ehdot ovat määrääviä.


1. Kelpoisuus

Jotta voit käyttää palveluita, sinun on oltava täysi-ikäinen lainkäyttöalueellasi, ellei vanhempasi tai laillinen huoltajasi hyväksy näitä ehtoja puolestasi ja anna sinulle lupaa käyttää palveluita. Jos hyväksyt nämä ehdot organisaation tai yhteisön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet tehdä niin. Et voi käyttää palveluita, jos sovellettava laki kieltää sinua vastaanottamasta niitä tai jos palveluiden käyttösi on aiemmin keskeytetty tai sinut on poistettu palveluista.


2. Immateriaalioikeudet

”Sisältö” tarkoittaa kaikkia verkkosivustoja, ohjelmistoja, malleja, tekstejä, taidetta, ääntä, videoita, grafiikoita, kuvia, musiikkia, käyttöliittymiä, mitä tahansa teoksia, nimiä, logoja, palvelumerkkejä ja tietoja tai muita materiaaleja, joita julkaistaan, luodaan, tarjotaan tai asetetaan muuten saataville palveluiden kautta. Palvelut ja sisältö on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja liikesalaisuuslaeilla sekä muilla Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lainkäyttöalueiden laeilla. Lukuun ottamatta näissä ehdoissa nimenomaisesti mainittuja tapauksia, kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit palveluihin ja sisältöön, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuuluvat yksinomaan Boselle ja sen lisenssinantajille.

Et saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita omistusoikeuksia tai niitä koskevia ilmoituksia, jotka on sisällytetty palveluihin tai sisältöön tai toimitetaan niiden mukana. Kaikki palveluiden sisältämien tai niiden kautta saatavilla olevien materiaalien luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja, yksityisyyttä ja julkisuutta koskevia lakeja sekä viestintää koskevia asetuksia ja säädöksiä.

Tavaramerkkiluettelomme sisältää täydellisen luettelon Bosen ja sen kumppaneiden tavaramerkeistä ja tavaramerkki-ilmoituksista.


3. Lisenssi

Myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää ja tarkastella palveluita ja sisältöä sekä käyttää mitä tahansa tuotteisiimme tai laitteisiimme sisällytettyä ohjelmistoa riippumatta siitä, tarjotaanko kyseinen ohjelmisto meidän toimestamme vai kolmansien osapuolien toimesta. Tämä lisenssi kattaa yksinomaan henkilökohtaisen, ei-kaupallisen palveluiden käytön ja niistä nauttimisen näiden ehtojen mukaisesti.

Et saa käyttää, alilisensoida, kopioida, mukauttaa, muuttaa, kääntää, paljastaa, käyttää jälkiperäisteosten luomiseen, jakaa, lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, luovuttaa, siirtää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, välittää, lähettää tai muuten hyödyntää sisältöä, palveluita tai mitään niiden osia (mukaan lukien kolmannen osapuolen ohjelmistot), ellei sitä nimenomaisesti näissä ehdoissa sallita. Sinulle ei myönnetä epäsuorasti tai muuten mitään lisenssejä tai oikeuksia meidän tai lisenssinantajiemme immateriaalioikeuksien perusteella, lukuun ottamatta näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyjä lisenssejä ja oikeuksia.

Bose voi oman harkintansa mukaisesti peruuttaa tämän lisenssin milloin tahansa. Tällaisen peruutuksen yhteydessä sinun on viipymättä tuhottava kaikki palveluista ladatut tai muuten hankitut materiaalit sekä tällaisten materiaalien kopiot riippumatta siitä, onko ne tehty näiden ehtojen mukaisesti tai muuten.


4. Tilin rekisteröinti

Sinun on ehkä luotava tili palveluiden osien käyttöä varten. Luodaksesi tilin sinun on ehkä annettava salasana, käyttäjänimi ja muita tietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Olet yksin vastuussa tietojesi pitämisestä luottamuksellisina. Et saa siirtää, myydä, luovuttaa tai alilisensoida tiliäsi ilman etukäteen antamaamme kirjallista hyväksyntää. Olet yksin vastuussa kaikesta tilisi käytöstä tai sen kautta tehdyistä toimista, mukaan lukien muun muassa palveluiden käyttö sellaisen henkilön toimesta, joka käyttää tiliäsi luvalla tai luvattomasti. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi luvattomasta käytöstä tai muusta tilisi tietoturvaloukkauksesta. Bose ei ole korvausvastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat tilisi luvattomasta käytöstä. Lähettämiisi tietoihin sovelletaan Bosen tietosuojakäytäntöä.


5. Käyttäjän sisältö ja palaute

5.1 Käyttäjän sisältö. Pysyt yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota lähetät, näytät, julkaiset tai asetat muuten saataville palveluiden kautta (”käyttäjän sisältö”), mukaan lukien tarvittavat kolmannen osapuolen oikeudet käyttäjän sisältöön. Kun lähetät käyttäjän sisältöä, myönnät Boselle maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen ja alilisensoitavan lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa välimuistiin, jakaa, toisintaa, muuttaa, muokata, mukauttaa, esittää julkisesti, näyttää julkisesti, kääntää, käyttää jälkiperäisteosten luomiseen, myydä, liisata, välittää, saattaa yleisön tietoon, purkaa ja julkaista tällaista käyttäjän sisältöä kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa tai mediassa, joka tunnetaan nyt tai kehitetään myöhemmin, ilman korvausta sinulle ja mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien palveluiden tai sen osien (ja niiden jälkiperäisteosten) myynninedistäminen ja uudelleenjakelu.

Voimme oman harkintamme mukaisesti tarkastaa käyttäjän sisällön ennen sen näyttämistä palveluissa ja voimme milloin tahansa kieltää tai estää sinua julkaisemasta, lataamasta, tallentamasta, jakamasta, lähettämästä tai näyttämästä käyttäjän sisältöä palveluissa ja niiden kautta. Voimme oman harkintamme mukaisesti mistä tahansa syystä hylätä, siirtää, muokata tai poistaa mitä tahansa palveluihin lähetettyä käyttäjän sisältöä, mukaan lukien näiden ehtojen vastainen käyttäjän sisältö. Lisätietoja saat jäljempänä olevasta kohdasta Sallittu käyttö.

5.2 Palaute. Emme huomioi pyytämättä lähetettyjä ideoita ja pyydämme sinua olemaan lähettämättä niitä meille. Jos kuitenkin päätät lähettää ideoitasi missä tahansa muodossa, joka käyttäjän sisällössä tai muuten (”palaute”), seuraavia ehtoja sovelletaan:

(a) Palautteesta tulee Bosen yksinomaista ja yksinoikeudellista omaisuutta, ilman korvausta sinulle. Luovutat ja suostut täten luovuttamaan peruuttamattomasti Boselle kaikki palautteeseen liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja intressit, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet.

(b) Bosella ei ole minkäänlaisia velvoitteita palautteeseen liittyen, ja se voi maksutta, ilman minkäänlaista korvausta tai hyvitystä sinulle, toisintaa, käyttää, luovuttaa ja jakaa palautetta, mukaan lukien kaikki sen sisältämät ideat, konseptit, tietotaito tai tekniikat, rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien muun muassa palautteen sisältävien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen.


6. Sallittu käyttö

Turvallisen ja positiivisen kokemuksen edistämiseksi alla mainittu toiminta on ankarasti kielletty palveluiden käyttöösi liittyen. Et saa muun muassa

 • solvata, halventaa, uhkailla, pelotella, vaania, ahdistella tai vahingoittaa ketään toista henkilöä;
 • mainostaa tai tarjota kenellekään käyttäjälle minkään tuotteen tai palvelun ostamista tai myymistä tai käyttää palveluista saatuja tietoja ottaaksesi yhteyttä keneenkään käyttäjään tai mainostaaksesi, tarjotaksesi tai myydäksesi kenellekään käyttäjälle ilman hänen etukäteen antamaansa nimenomaista suostumusta;
 • muuttaa tai peukaloida mitään palveluissa olevia tai niihin liittyviä materiaaleja,
 • yrittää kiertää mitään meidän käyttämäämme tai palveluntarjoajiemme tai muiden kolmansien osapuolien (mukaan lukien muut käyttäjät) käyttämää teknistä keinoa, jolla suojataan palveluita tai rajoitetaan niiden käyttöä;
 • yrittää tulkita, purkaa, hajottaa tai takaisinmallintaa mitään ohjelmistoa tai palveluiden tarjoamiseen käytettyä muuta koodia;
 • keskeyttää, ylikuormittaa, muokata tai häiritä palveluita tai niihin liittyviä ohjelmistoja, laitteistoja tai palvelimia millään tavoin tai kohdistaa niihin hyökkäyksiä;
 • hyödyntää hakurobotteja, haravoida tietoja tai käyttää ohjelmistoa, mukaan lukien vakoiluohjelmat, joka on suunniteltu keräämään tietoja palveluista;
 • estää tai häiritä palveluiden käyttöä muiden toimesta;
 • esiintyä toisena henkilönä tai tahona tai suorittaa muuta vastaavaa vilpillistä toimintaa, kuten tietojenkalastelua;
 • julkaista tai jakaa mitään laitonta, loukkaavaa, häiritsevää, pornografista, siveetöntä, rienaavaa, säädytöntä, vihamielistä, rasistista tai muulla tavalla sopimatonta;
 • julkaista tai välittää viestejä tai pyyntöjä, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu salasanojen, tilitietojen tai muiden henkilökohtaisten tai yksityisten tietojen hankkimiseen keneltä tahansa käyttäjältä, tai aiheuttaa tällaisten viestien julkaisemista tai välittämistä;
 • lähettää mitään sisältöä, joka on linkitetty monitasomarkkinointijärjestelmiin, pyramidihuijauksiin tai asiaan kuulumattomaan sisältöön;
 • lähettää, julkaista, ladata tai asettaa muuten saataville ei-toivottua tai luvatonta mainontaa tai mainosviestejä, kuten mainossähköpostia, mainontaa, myynninedistämismateriaalia, roskapostia, ketjukirjeitä tai muuta kaupittelua;
 • ryhtyä mihinkään toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat mielestämme aiheuttaa kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta infrastruktuurillemme;
 • levittää mitään viruksia, haittakoodeja tai muita konekielisiä käskyjä tai teknisiä keinoja, joiden tarkoitus on tietokoneiden tai niihin liittyvien järjestelmien käytön keskeyttäminen, vahingoittaminen tai häiritseminen;
 • käyttää mitään keinoja haravoidaksesi tai indeksoidaksesi palveluiden sisältämiä verkkosivustoja;
 • käyttää mitään robotteja, verkkohakureita, haravointiohjelmia tai muita automatisoituja keinoja käyttääksesi palveluita mihinkään tarkoitukseen;
 • rikkoa, loukata tai väärinkäyttää muiden henkilöiden immateriaali-, tietosuoja-, julkisuus- tai muita lakisääteisiä oikeuksia;
 • rikkoa mitään lakia tai säädöstä;
 • tukea, kannustaa tai avustaa mitään kolmatta osapuolta jonkin edellä mainitun tekemisessä.

Edellä mainittujen käyttörajoitusten lisäksi palveluissa tai palveluiden kautta saatavilla olevat materiaalit tarjotaan ”RAJOITETUIN OIKEUKSIN”. Liittovaltion, osavaltion tai paikallisen hallinnon tai viranomaisen toimesta tapahtuvaan käyttöön, kopiointiin tai luovuttamiseen sovelletaan lisärajoituksia, jotka määritetään sovellettavissa laeissa ja säädöksissä. Käyttämällä materiaaleja tällainen hallintotaho tai viranomainen tunnustaa Bosen omistusoikeuden kyseisiin materiaaleihin.


7. Tietosuoja

Lisätietoja tietokäytännöistämme, mukaan lukien tietojesi käyttäminen ja kerääminen toimestamme, saat tietosuojakäytännöstämme. Tietosuojakäytäntöämme sovelletaan palveluiden käyttöösi ja se sisällytetään näihin ehtoihin viittauksin.


8. Takuut, vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitus

PALVELUT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISINAAN”, ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, ELLEI BOSE NIMENOMAISESTI JA KIRJALLISESTI TOISIN ILMOITA BOSE-TUOTTEEN TAI -PALVELUN OSTON YHTEYDESSÄ. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA, BOSE NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT, VAKUUTUKSET, EHDOT TAI TAKEET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT LAADUSTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMAUUDESTA. BOSE EI TAKAA ESIMERKIKSI, ETTÄ (i) PALVELUT TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ, (ii) PALVELUIDEN TOIMINNOT TAI OMINAISUUDET OVAT KESKEYTYKSETTÖMIÄ, TURVALLISIA TAI VIRHEETTÖMIÄ, (iii) VIAT KORJATAAN TAI (iv) PALVELUISSA JA SISÄLLÖSSÄ EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. BOSE EI TAKAA, ETTÄ BOSE PÄIVITTÄÄ PALVELUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI OHJELMISTOT, SOVELLUKSET TAI TUOTTEET, TAI JATKAA NIIDEN TARJOAMISTA TAI SAATAVILLE ASETTAMISTA MINKÄÄN TIETYN AJANJAKSON AJAN. LISÄKSI BOSE PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA, PÄIVITTÄÄ JA LOPETTAA PALVELUITA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA SINULLE. EDELLÄ OLEVIA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, JA NE JÄÄVÄT VOIMAAN, VAIKKA NÄMÄ EHDOT IRTISANOTAAN TAI NIIDEN VOIMASSAOLO PÄÄTTYY TAI LOPETAT PALVELUIDEN KÄYTÖN.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KANNAT LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKEN PALVELUIDEN JA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄSI AIHEUTUVAN RISKIN. SILTÄ OSIN KUIN LAKI SEN SALLII, BOSE JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ PALVELUIDEN TAI SISÄLLÖN LUOMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI TOIMITTAMISEEN OSALLISTUVAT MUUT OSAPUOLET TAI EDELLÄ MAINITTUJEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, AGENTIT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA KORVAUSVASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE HENKILÖLLE TAI MILLEKÄÄN MUULLE TAHOLLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, TIETOJEN MENETYKSISTÄ, TIETOKONE- TAI LAITEVAURIOISTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISESTA JOHTUVISTA KULUISTA AIHEUTUVAT VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT PALVELUISTA TAI JOSTAKIN SISÄLLÖSTÄ TAI MISTÄ TAHANSA PALVELUIDEN TARJOAMASTA LINKISTÄ TAI YHTEYDESTÄ TAI LIITTYVÄT EDELLÄ MAINITTUIHIN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ILMOITETTU BOSELLE JA PERUSTUUKO KORVAUSVASTUU TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOISEEN VASTUUSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SIVIILIOIKEUDELLISEEN VASTUUSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN, SÄÄDÖSRIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN.

BOSEN KOKONAISVASTUU, JOKA PERUSTUU TAI LIITTYY NÄIHIN EHTOIHIN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN ESTYMISEEN, EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ SUMMAA, JOKA ON MAKSETTU SIITÄ TUOTTEESTA TAI PALVELUSTA, JOHON KORVAUSVAATIMUS LIITTYY, TAI, JOS KORVAUSVAATIMUS EI LIITY MAKSETTUUN TUOTTEESEEN TAI PALVELUUN, 100 DOLLARIA.

BOSE EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA, TUKEA TAI TAKEITA MILLEKÄÄN TUOTTEELLE TAI PALVELULLE, JOTA KOLMAS OSAPUOLI MAINOSTAA TAI TARJOAA PALVELUIDEN KAUTTA TAI PALVELUIDEN KAUTTA ESITELLYLLÄ TAI LINKITETYLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA, EIKÄ BOSE OLE OSAPUOLENA SINUN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TARJOAJIEN VÄLISISSÄ TAPAHTUMISSA EIKÄ MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA NIIDEN VALVONNASTA. BOSE EI VASTAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA. KANNAT VAPAAEHTOISESTI EDELLÄ MAINITUISTA AIHEUTUVAN HAITAN TAI VAHINGON RISKIN. 

EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT OLENNAINEN JA TÄRKEÄ OSA BOSEN JA SINUN VÄLISTÄ SOPIMUSTA, JA NIITÄ SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA VAIKKA KORJAAVA TOIMENPIDE EPÄONNISTUISI TARKOITUKSESSAAN.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai vahingonkorvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista. Näin ollen jotkin näistä rajoituksista eivät ehkä koske sinua. Jos olet New Jerseyssä, Yhdysvalloissa, tämän kohdan rajoitukset koskevat sinua.


9. Korvaukset

Sitoudut lainsäädännön sallimassa laajuudessa vapauttamaan Bosen ja sen johdon, työntekijät, osakkaat ja edustajat (ja kaikki edellä mainittujen seuraajat ja siirronsaajat) vastuusta ja puolustamaan ja suojaamaan edellä mainittuja kaikilta vaateilta ja vaatimuksilta, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajokulut ja -maksut, jotka liittyvät siihen tai johtuvat siitä, että käytät palveluita tai sisältöä, olet yhteydessä palveluihin, altistut sisällölle tai käyttäjän sisällölle, rikot näitä ehtoja, rikot sovellettavaa lakia tai lähetät, julkaiset tai välität käyttäjän sisältöä palveluihin ja/tai loukkaat toisen henkilön oikeuksia. Pidätämme oikeuden puolustuksen järjestämiseen omalla kustannuksellamme tällaisissa riita-asioissa, ja sitoudut tekemään kanssamme yhteistyötä käytettävissä olevien puolustuskeinojen osalta kaikissa tilanteissa.


10. Muuttaminen ja irtisanominen

10.1 Palveluiden muuttaminen. Elleivät sovellettavat paikalliset lakisääteiset vaatimukset sitä kiellä, Bose pidättää oikeuden tehdä palveluihin (tai niiden osiin) muutoksia tai lopettaa ne väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamalla tai ilmoittamatta. Bose ei ole korvausvastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille palveluihin tehtävistä muutoksista tai palveluiden keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

10.2 Irtisanominen. Voimme yksinomaisella päätöksellämme lopettaa, keskeyttää tai muuten estää palveluiden tai niiden osan käyttösi mistä tahansa syystä tai ilman syytä siitä sinulle etukäteen ilmoittamalla tai ilmoittamatta. Jos irtisanomme palveluiden käyttöoikeutesi, näiden ehtojen voimassaolo päättyy ja kaikki oikeutesi käyttää palveluita päättyvät välittömästi. Jotkut näiden ehtojen säännökset jäävät kuitenkin voimaan irtisanomisen jälkeen, mukaan lukien ja soveltuvin osin pakollista välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevat säännökset. Palveluiden käyttöoikeuden irtisanominen saattaa Bosen yksinomaisen harkinnan mukaan kattaa myös tilisi ja/tai käyttäjän sisältösi poistamisen, jolloin et voi hakea mitään tiliisi liittyviä tietoja, ellei sovellettava laki sitä edellytä.


11. Immateriaalioikeuksien loukkausta koskeva ilmoitus

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -tekijänoikeuslain ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti Bosen käytäntönä on asianmukaisissa tilanteissa irtisanoa sellaisen käyttäjän rekisteröintitili, jonka katsotaan loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja/tai poistaa loukkaavaksi katsottu käyttäjän sisältö. Katso lisätietoja Bosen tekijänoikeuskäytännöstä.


12. Yhdysvalloissa asuvien pakollinen välimiesmenettely ja ryhmäkanneoikeudesta luopuminen

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. SE VAIKUTTAA LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI, MUKAAN LUKIEN OIKEUTESI NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMESSA.

12.1 Soveltaminen. Sinä ja Bose hyväksytte, että nämä ehdot koskevat osavaltioiden välistä kauppaa ja että näiden välimiesmenettelyä koskevien säännösten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sovelletaan Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -välimiesmenettelylakia. Tämä kohta 12 on tarkoitettu tulkittavaksi laajasti, ja sitä sovelletaan kaikkiin välisiimme riitoihin, mukaan lukien muun muassa välisemme suhteen mistä tahansa osa-alueesta johtuvat tai sellaiseen liittyvät vaateet, riippumatta siitä, onko niiden perusteena sopimus, sopimuksen ulkoinen vastuu, lainsäädäntö, petos, harhaanjohtaminen tai mikä tahansa muu oikeusteoria; näitä ehtoja tai aiempaa sopimusta ennen syntyneet vaateet (mukaan lukien muun muassa mainontaan liittyvät vaateet) sekä näiden ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen mahdollisesti syntyvät vaateet. Ainoat riidat, jotka eivät kuulu tämän laajan kiellon piiriin, ovat tiettyjä immateriaalioikeuksia koskevat riita-asiat sekä vähäisiä vaatimuksia käsittelevissä tuomioistuimissa käsiteltävät vaateet, kuten jäljempänä määritetään.

12.2 Ensisijainen riidanratkaisu Useimmat riidat voidaan ratkaista ilman välimiesmenettelyä. Ennen kuin ryhdyt virallisiin toimenpiteisiin, ota meihin yhteyttä osoitteeseen Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel ja anna lyhyt kirjallinen kuvaus riidasta ja yhteystietosi (mukaan lukien käyttäjänimesi, jos riita liittyy tiliin). Lukuun ottamatta immateriaalioikeuksia koskevia ja vähäisiä vaatimuksia käsittelevissä tuomioistuimissa käsiteltäviä vaateita, osapuolet sopivat pyrkivänsä parhaansa mukaan ratkaisemaan kaikki riidat, vaateet, kysymykset tai erimielisyydet suorissa neuvotteluissa Bosen kanssa, ja vilpittömin mielin käydyt neuvottelut ovat kummankin osapuolen kohdalla ehtona oikeudenkäynnin tai välimiesmenettelyn aloittamiselle.

12.3 Sitova välimiesmenettely. Jos osapuolet eivät pääse ratkaisuun 60 päivän kuluessa siitä, kun edellä olevan ensisijaista riidanratkaisua koskevan säännöksen mukainen epävirallinen riidanratkaisuprosessi on aloitettu, kumpi tahansa osapuoli voi aloittaa sitovan välimiesmenettelyn ainoana vaateiden ratkaisutapana (lukuun ottamatta kohdassa 12.7 mainittuja poikkeuksia) jäljempänä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Erityisesti mainittakoon, että kaikki näistä ehdoista (mukaan lukien ehtojen muodostaminen, täytäntöönpano ja rikkomukset) johtuvat tai niihin liittyvät vaateet ratkaistaan lopullisesti JAMSin järjestämässä sitovassa välimiesmenettelyssä, jossa alle 250 000 dollarin vaateiden kohdalla noudatetaan JAMSin yksinkertaistettuja välimiesmenettelysääntöjä (JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules) ja yli 250 000 dollarin vaateiden kohdalla JAMSin täydellisiä välimiesmenettelysääntöjä ja -menettelyitä (JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures), jotka ovat voimassa välimiesmenettelyn alkaessa, lukuun ottamatta sääntöjä tai menettelyitä, joita sovelletaan ryhmäkanteisiin tai jotka sallivat ryhmäkanteet.

12.4 Välimiehen toimivalta. Välimiehellä, ei millään liitovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla, on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näiden ehtojen tulkinnasta, sovellettavuudesta, täytäntöönpanokelpoisuudesta tai muodostamisesta johtuvat tai niihin liittyvät riidat. Tämä kattaa muun muassa kaikki vaateet, joiden mukaan nämä ehdot ovat kokonaan tai osittain mitättömät tai mitätöitävissä sekä sen, sovelletaanko vaateeseen välimiesmenettelyä ja kysymyksen luopumisesta oikeudesta välimiesmenettelyyn oikeudenkäyntimenettelyn perusteella. Välimiehellä on valtuudet määrätä mikä tahansa ratkaisu, jonka tuomioistuin voisi lainsäädäntöön tai kohtuuteen perustuen määrätä. Välimiehen ratkaisun on oltava kirjallinen, ja se on osapuolia sitova ja voidaan kirjata päätökseksi missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

12.5 Vaatimuksen jättäminen. Välimiesmenettelyn aloittamiseksi sinun on (a) kirjoitettava välimiesmenettelyvaatimus, joka sisältää kuvauksen vaateesta sekä haetun vahingonkorvauksen määrän (kopio välimiesmenettelyvaatimuksesta on saatavilla osoitteessa www.jamsadr.com), (b) otettava yhteyttä JAMSiin ja noudatettava asianmukaisia menettelyitä JAMSin kanssa välimiesmenettelyn aloittamista varten ja (c) lähetettävä yksi kopio välimiesmenettelyvaatimuksesta meille seuraavaan osoitteeseen: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel.

Kaikkien hakemus-, käsittely- ja välimiesmaksujen maksamiseen sovelletaan kuluttajia koskevia JAMSin sääntöjä. Osapuolet vastaavat omista asianajokuluistaan välimiesmenettelyssä, ellei laki muuta salli tai välimies katso, että vaade oli perusteeton, tehtiin sopimattomassa tarkoituksessa tai vilpillisin mielin.

Osapuolet ymmärtävät, että jos tätä pakollista välimiesmenettelyä koskevaa säännöstä ei olisi, heillä olisi oikeus kanteen nostamiseen tuomioistuimessa ja valamiesoikeuskäyntiin. Lisäksi osapuolet ymmärtävät, että joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kulut voivat olla suuremmat kuin oikeudenkäynnin kulut ja että tiedonsaantioikeus saattaa olla rajoitetumpi välimiesmenettelyssä kuin tuomioistuimessa. Jos asut Yhdysvalloissa, välimiesmenettely voidaan järjestää siinä piirikunnassa, jossa asut vaatimuksen jättöhetkellä, ellemme yhdessä sovi muusta sijainnista tai puhelimitse tapahtuvasta välimiesmenettelystä. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien henkilöiden osalta välimiesmenettely järjestetään Middlesexin piirikunnassa Massachusettsissa Yhdysvalloissa, ja sinä ja Bose hyväksytte minkä tahansa Massachusettsin Middlesexin piirikunnassa sijaitsevan liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimen teitä sitovan toimivallan välimiesmenettelyn aloittamiseksi, oikeudenkäyntimenettelyiden lykkäämiseksi välimiesmenettelyä odotettaessa tai välimiehen antaman ratkaisun vahvistamiseksi, muuttamiseksi, kumoamiseksi tai lopulliseksi kirjaamiseksi.

12.6 Ryhmäkanneoikeudesta luopuminen. Osapuolet hyväksyvät lisäksi, että välimiesmenettely toteutetaan yksilötasolla, ei ryhmäkanteena tai muuna edustajakanteena, ja osapuolet nimenomaisesti luopuvat oikeudestaan ryhmäkanteen nostamiseen tai ratkaisun hakemiseen ryhmäperusteisesti. SINÄ JA BOSE SUOSTUTTE SIIHEN, ETTÄ KUMPIKIN VOI ESITTÄÄ TOISELLE VAATIMUKSIA VAIN YKSILÖTASOLLA, EI RYHMÄKANTEEN TAI EDUSTAJAKANTEEN KANTAJANA TAI JÄSENENÄ. Jos jokin tuomioistuin tai välimies toteaa, että tässä kappaleessa esitetty ryhmäkanteesta luopuminen on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton mistä tahansa syystä tai että välimiesmenettely voi jatkua ryhmäperusteisesti, edellä esitetyt välimiesmenettelyä koskevat säännökset katsotaan kokonaisuudessaan mitättömiksi, eikä osapuolten katsota hyväksyneen riidanratkaisua välimiesmenettelyssä.

12.7 Poikkeus: Immateriaaliomaisuutta koskevat riita-asiat ja vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa käsiteltävät vaateet. Huolimatta osapuolten päätöksestä ratkaista kaikki riidat välimiesmenettelyssä, kumpikin osapuoli voi tuoda täytäntöönpanotoimia, pätevyyden määrityksiä sekä varkauksiin, piratismiin tai luvattomaan immateriaaliomaisuuden käyttöön liittyviä kanteita toimivaltaisen osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimen tai Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston (U.S. Patent and Trademark Office) käsiteltäviksi suojellakseen immateriaalioikeuksiaan (”immateriaalioikeudet” tarkoittavat patentteja, tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä ja liikesalaisuuksia koskevia oikeuksia, mutta ei yksityisyyttä ja julkisuutta koskevia oikeuksia). Kumpikin osapuoli voi myös hakea ratkaisua vähäisiä vaatimuksia käsittelevältä tuomioistuimelta kyseisen tuomioistuimen toimivallan piiriin kuuluvien riita-asioiden ja vaateiden osalta.

12.8 30 päivän kieltäytymisoikeus. Sinulla on oikeus olla hyväksymättä edellä mainittuja välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevia säännöksiä ja olla sitoutumatta niihin lähettämällä kirjallinen kieltäytymisilmoitus osoitteeseen Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel ja lisäämällä aiheriville tekstin ”ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT OUT” (kieltäytyminen välimiesmenettelystä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumisesta). Ilmoitus on lähetettävä 30 päivän kuluessa (a) näiden ehtojen voimaantulopäivästä tai (b) siitä päivästä, jona käytit ensimmäisen kerran palveluita, jotka sisälsivät jonkin version ehdoista, joihin sisältyi tämä versio pakollisesta välimiesmenettelystä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumisesta, sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi. Muussa tapauksessa sitoudut sovittelemaan riidat näiden kappaleiden ehtojen mukaisesti. Jos et hyväksy näitä välimiesmenettelyä koskevia säännöksiä, ne eivät sido myöskään Bosea.

12.9 Tämän kohdan muutokset. Jos teemme tähän kohtaan muutoksia, voit kieltäytyä hyväksymästä näitä muutoksia lähettämällä meille kirjallisen ilmoituksen 30 päivän kuluessa muutoksesta kohdassa 12.8 annettuun osoitteeseen. Kieltäytymisilmoituksia, jotka koskevat näiden ehtojen välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevien kohtien tulevia muutoksia, ei tarvitse lähettää, jos olet asianmukaisesti ja 30 päivän kuluessa siitä, kun alun perin nämä ehdot hyväksyit, ilmoittanut kieltäytymisestäsi. Ellet ole näiden 30 päivän kuluttua asianmukaisesti ilmoittanut, että et hyväksy tätä kohtaa, suostut tulevasta muutoksesta kieltäytymällä ratkaisemaan välisemme riidat välimiesmenettelyssä tämän välimiesmenettelyä koskevan säännöksen mukaisesti ja sellaisena kuin se on niillä muutoksilla muutettuina, joita et ole kieltäytynyt hyväksymästä. Tämä ilmoitus vaikuttaa ainoastaan näihin ehtoihin; jos olet aiemmin tehnyt kanssamme välimiesmenettelyä koskevia sopimuksia tai teet sellaisia tulevaisuudessa, ilmoituksesi olla hyväksymättä näiden ehtojen välimiesmenettelyä koskevaa säännöstä ei vaikuta muihin välisiimme välimiesmenettelyä koskeviin sopimuksiin.

12.10 Voimassaolon jatkuminen. Tämä kohta jää voimaan, vaikka lopetat palveluiden käytön.


13. Sovellettava laki

Näitä ehtoja ja niiden asiasisältöä sekä kaikkia niihin liittyviä toimia tulkitaan ja sovelletaan Massachusettsin lakien mukaisesti, sen lainvalintaperiaatteista riippumatta. Lukuun ottamatta pakollista välimiesmenettelyä koskevassa kohdassa 12 mainittua, kaikki näistä ehdoista tai palveluiden käytöstä johtuvat riidat laitetaan vireille ja käsitellään Massachusettsin Middlesexin piirikunnassa sijaitsevissa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimissa, ja sinä ja Bose hyväksytte näiden tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.


14. Yleiset ehdot

14.1 Ylivoimainen este. Bose ei ole missään tilanteessa korvausvastuussa, jos sen velvoitteiden täyttäminen viivästyy tai estyy johtuen suoraan tai välillisesti tapahtumasta, johon se ei voi kohtuudella vaikuttaa.

14.2 Ei oikeudesta luopumista. Jos emme vaadi sinulta näiden ehtojen mukaisia velvoitteitasi tai emme puolusta oikeuksiamme sinua vastaan tai teemme niin viiveellä, se ei tarkoita, että luopuisimme tällaisista oikeuksistamme tai ettei sinun tarvitsisi pitää kiinni velvoitteistasi. Jos luovumme oikeuksistamme sinun tekemääsi sopimusrikkomusta tai velvoitteen laiminlyöntiä koskien, ilmoitamme asiasta kirjallisesti, eikä se tarkoita sitä, ettemmekö pitäisi vastaavista oikeuksistamme kiinni jatkossa.

14.3 Erotettavuus. Jokainen näiden ehtojen säännös on voimassa toisistaan riippumatta. Jos jokin tuomioistuin tai asiaankuuluva viranomainen katsoo minkä tahansa säännöksen olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muut säännökset pysyvät täysimääräisesti voimassa.

14.4 Kolmannen osapuolen edunsaajat. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta, näissä ehdoissa ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

14.5 Koko sopimus. Nämä ehdot (ja kaikki niihin sisällytetyt ehdot) muodostavat sinun ja Bosen välisen sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaavat kaikki ehtojen asiasisältöä koskevat aiemmat ja samanaikaiset sopimukset sinun ja Bosen välillä, ellei tässä nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

14.6 Siirtäminen. Et saa siirtää näitä ehtoja tai niiden nojalla myönnettyjä oikeuksia tai lisenssejä muille. Bose voi siirtää nämä ehdot tai niiden nojalla myönnetyt oikeudet tai lisenssit rajoituksetta muille. Nämä ehdot sitovat ja hyödyttävät kumpaakin osapuolta ja niiden seuraajia sekä sallittuja siirronsaajia.

14.7 Muuttaminen. Näitä ehtoja voidaan muuttaa vain sinun ja Bosen valtuutetun allekirjoittajan välisellä sopimuksella, jossa erityisesti viitataan näihin ehtoihin ja muutetaan niitä.

14.8 Ei edustussuhdetta. Nämä ehdot eivät merkitse, eivätkä ne luo, mitään edustussuhdetta, kumppanuutta, yhteisyritystä tai työsuhdetta, eikä sinulla ole mitään oikeutta tai valtuuksia hyväksyä tai luoda mitään velvoitteita tai antaa mitään lausuntoja Bosen puolesta tai sitoa Bosea millään tavalla.

14.9 Sähköinen käsittely. Hyväksyt, että sinun ja Bosen välillä sähköisesti tehdyt sopimukset ovat oikeudellisesti yhtä sitovia kuin paperille laaditut.

14.10 Otsikot. Näiden ehtojen otsikot ja alaotsikot on tarkoitettu vain avuksi, eikä niillä ole mitään oikeudellista tai sopimuksellista vaikutusta.

14.11 Voimassaolon jatkuminen. Kaikki näiden ehtojen säännökset, jotka luonteensa vuoksi on perustellusti tarkoitettu jäämään voimaan ehtojen voimassaolon päättyessä, pysyvät voimassa ehtojen voimassaolon päätyttyä.

14.12 Ilmoitukset. Voimme lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, julkaisemalla ilmoituksen palveluissa tai käyttämällä mitä tahansa muuta valitsemaamme tapaa, ja tällainen ilmoitus tulee voimaan sen lähettämishetkellä. Jos lähetät ilmoituksen meille, se tulee voimaan, kun se vastaanotetaan postitse osoitteeseen 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, United States of America.

14.3. Tekstiviestit. Käyttämällä palveluita hyväksyt, että me voimme sekä puolestamme toimivat tahot voivat tietyissä tilanteissa lähettää sinulle tekstiviestejä puhelinnumeroon, jonka olet antanut meilletekstiviestipalvelua koskevien käyttöehtojen mukaisesti.


15. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä näistä ehdoista, ota meihin yhteyttä. Yhteydenotto-ohjeet ovat Ota yhteyttä -sivulla.