UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori
Kaupunkirakennuksia ja liikennettä

Näkemyksemme

Kestävä kehitys heijastaa Bosen ydinarvoja ja tukee pyrkimystämme erinomaisuuteen sekä yhteistä sitoutumistamme rehelliseen ja tinkimättömään liiketoimintaan sekä muiden kunnioittamiseen. Pyrimme tuomaan kestävän kehityksen osaksi jokapäiväistä työtämme koko yrityksen tasolla siten, että se muovaa ajattelutapaamme ja liiketoimintaamme.

Bosen kestävän kehityksen ohjelma kattaa liiketoimintamme sosiaalisen, hallinnollisen ja ympäristöön liittyvän vastuun. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön kestävän kehityksen ja sosiaalisen ympäristön hallinnan käytännöt ja integroida kestävä kehitys osaksi kaikkea toimintaamme. Matkalla kohti tavoitteitamme olemme luoneet monivuotisen kestävän kehityksen strategian, joka johtaa tuoteinnovaatioihin ja luo näin lisäarvoa asiakkaillemme. Se myös auttaa työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan ja pyrkii hyödyttämään koko yhteisöä omalla panoksellamme.

Etsimme Bosella aina uusia tapoja soveltaa innovaatioita tuotteisiimme ja liiketoimintaamme. Maailman suunnatessa yhä nopeammin kohti kestävää tulevaisuutta etsimme keinoja tukea tätä muutosta, emmekä ainoastaan miettimällä, miten voimme noudattaa ESG-periaatteita tuotteissamme, vaan myös pyrkimällä edistykseen kaikkialla hankintaketjussamme. Lisäämällä vähähiilisten materiaalien käyttöämme ja tutkimalla mahdollisuuksia pakkaustemme uudistamiseen pyrimme tekemään tuotteistamme yhä ympäristöystävällisempiä ja ottamaan samalla tärkeitä askelia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tehtyämme yksityiskohtaisen olennaisuusarvioinnin olemme laatineet tuotteillemme kiertotalousohjelman ja tuotejulkistussuunnitelman, joka keskittyy useisiin avainalueisiin: kierrätettyyn sisältöön, ympäristöystävällisiin pakkauksiin, tuotteiden korjattavuuteen sekä jätteen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Yhdessä nämä tuotejulkistussuunnitelman toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin tuotteiden elinkaaren vaiheisiin.