Ilmainen toimitus ja palautus
 

Järjestelmän merkkivalot

Ohjauspainikkeiden yläpuolella olevat tilamerkkivalot syttyvät tai vilkkuvat, kun äänilähde valitaan käyttöön. Merkkivalojen toiminta kuvataan alla.

Virran merkkivalo: Ilmaisee akun varauksen ja lataustoiminnon tilan.

Mykistyksen merkkivalo: Vilkkuu, kun ääni on mykistetty.

Bluetooth®-merkkivalo: Näyttää kaiuttimen tilan, kun Bluetooth on valittuna:

Vilkkuu hitaasti sinisenä – löydettävissä; laitepari voidaan muodostaa tai laite voidaan yhdistää uudelleen.

Vilkkuu valkoisena – järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, johon on aiemmin määritetty pariliitos.

Palaa valkoisena – järjestelmä on muodostanut yhteyden laitteeseen, johon on aiemmin määritetty pariliitos.

AUX-merkkivalo: kaiutin toistaa ääntä AUX-liitäntään liitetystä laitteesta.

Oliko tästä hyötyä?

Lähetä

Kiitos kommenteistasi.