Ilmainen toimitus ja palautus
 

Järjestelmän tilamerkkivalot

Ohjauspainikkeiden yläpuolella olevat tilamerkkivalot syttyvät tai vilkkuvat, kun äänilähde valitaan käyttöön. Merkkivalojen toiminta kuvataan alla.

virran merkkivalo: ilmaisee akun varauksen ja lataustoiminnon tilan.

mykistyksen merkkivalo: merkkivalo vilkkuu, kun ääni on mykistetty.

bluetooth®-merkkivalo: ilmaisee kaiuttimen tilan, kun bluetooth on valittuna:

vilkkuu hitaasti sinisenä – löydettävissä; laitepari voidaan muodostaa tai laite voidaan yhdistää uudelleen.

vilkkuu valkoisena – järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, johon on aiemmin määritetty pariliitos.

palaa valkoisena – järjestelmä on muodostanut yhteyden laitteeseen, johon on aiemmin määritetty pariliitos.

aux-merkkivalo: kaiutin toistaa ääntä aux-liitäntään liitetystä laitteesta.

Oliko tästä hyötyä?

Lähetä

Kiitos kommenteistasi.