Ilmainen toimitus ja palautus
 

Bluetooth®-vianmääritys

Liittyy tuotteisiin:

Bluetoothin yhteydessä mainitaan usein seuraavat termit: laitepari ja yhteys. "Pairing" is the introduction of one device to another. Laitepariksi määritetyt laitteet pysyvät toistensa muistissa, ellei laiteparitietoja poisteta manuaalisesti. Kaiutin voidaan määrittää laitepariksi enintään 6 laitteen kanssa. Kun laitepari on määritetty, kaiutin voi muodostaa yhteyden laitteeseen, joka toimii äänen lähteenä.

Kaiuttimesta ja Bluetooth®-laitteesta ei voi muodostaa laiteparia.

 • Varmista, että kaiutin on löydettävissä (Bluetooth-tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä).
 • Varmista, että laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
 • Varmista, että Bluetooth-laiteluettelosta on valittu "Bose SLIII" ja että laite on vahvistanut yhteyden.
 • Bluetooth-laite voi olla kantaman ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs kaiutinta.
 • Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä olevista Bluetooth-laitteista tai poista niiden Bluetooth-toiminto käytöstä.
 • Varmista, että laitteessa on A2DP (stereo Bluetooth) -profiili.
 • Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen.
 • Kun muodostat laiteparin ja yhteyden kaiuttimen ja PC- tai Mac-tietokoneen välille, valitse tietokoneen ääniasetusvalikosta äänilähteeksi SoundLink® Bluetooth® III -kaiutin. Yhdistäminen saatetaan joutua viimeistelemään toistamalla musiikkia. Lisätietoja on tietokoneen valmistajan käyttöohjeessa.
 • Saat lisätietoa laiteparin muodostamisesta muiden Bluetooth-laitteiden kanssa Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta, sähköisistä ohjeista tai tuotetuesta.
 • Nollaa kaiutin. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi ja kaiutin sammuu. Käynnistä kaiutin uudestaan ja määritä laitepari.

Laitepariksi määritetyn Bluetooth-laitteen ja kaiuttimen välille ei muodostu yhteyttä.

 • Varmista, että laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
 • Laite voi olla kantaman ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs kaiutinta.
 • Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen.
 • Sammuta laitteesta virta, käynnistä se uudelleen ja yhdistä kaiuttimeen.
 • Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä olevista Bluetooth-laitteista tai poista niiden Bluetooth-toiminto käytöstä.
 • Nollaa kaiutin. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi ja kaiutin sammuu. Käynnistä kaiutin uudestaan ja yhdistä se laitteeseen.

Oliko tästä hyötyä?

Lähetä

Kiitos kommenteistasi.